Welkom By Ons Studente Aansoek Blad
Slegs net hierdie bladsy op ons webwerf is in Afrikaans vertaal vir jou gerieflikheid en ter wil
van die eerste stap van die aansoek proses.


Die aansoekvorm is in Engels. Alle ICT klasse word gegee in Engels. Ons verstaan dat Engels nie jou eerste taal is nie maar jy sal daaraan werk elke dag in klas.

DATUMS VIR KLAS 38
22 Augustus 2022 - 24 March 2023
Aansoek sperdatum: 12 Julie
Klasse is slegs in Kaapstad geleë

U moet alles op hierdie bladsy lees voordat u 'n toepassing aflaai.

ONS KLASFORMAAT
ELKE KLAS IS 7 MAANDE EN BESTAAN UIT DRIE FASES:

 FASE 1: Drie-en-'n-half maande se kombuis/klaskamer/praktiese studies('n Klein vervoertoelaag sal na jou eerste twee maande aan elke student gegee word)
FASE 2: Drie-week internskap in 'n Kaapstadse restaurant of hotel(vervoertoelae gegee)
 FASE 3: Drie maande betaalde diens in 'n Kaapstadse restaurant of hotel(geen vervoertoelae)

ALLE STUDENTE MOET AL DRIE FASES SUKSESVOL VOLTOOI OM TE GRADEER EN 'N ICT-SERTIFIKAAT TE ONTVANG.

SPESIALE VEREISTES

Jy moet teen Covid-19 ingeënt wees om aansoek te doen.

 

Bring n klein klippie saam met jou na die eerste onderhoud.

KLAS INLIGTING

Onderrig is gratis. Alle studente ontvang 'n volle beurs.

 

Studente moet hul eie vervoerkoste vir die eerste twee maande betaal -- en altyd lugtyd en data op jou foon hê.

 

Klasse is van 7:30 vm. – 4:30 nm., Maandag tot Vrydag, insluitend openbare vakansiedae, sowel as een naweekdag (óf Saterdag óf Sondag).

 

Daar is geen kortkursusse of deeltydse kursusse nie.

 

Kursusse is slegs in Kaapstad.

STUDENTE-INLIGTING

Jy mag nie by ICT aansoek doen as jy die enigste of primêre opsigter van 'n kind onder 2 jaar van ouderdom is nie.

Dit is omdat ICT sterk glo dat 'n jong kind behoorlike tyd moet hê met 'n ouer en ons weet dat die eise van die professionele kombuis maklik kan inmeng met belangrike ouerlike verantwoordelikhede.

Ons wil nooit hê jy moet kies tussen die versorging van jou kind en jou pligte tot jou werk nie.

Jy moet ouderdom 21 of ouer wees om aansoek te doen.

 

Matriek is nie nodig nie.

Goeie gesondheid, fisieke fiksheid en energie is absoluut noodsaaklik.

Jy moet 'n foon besit en altyd lugtyd en data hê.

Jy moet jouself finansieel kan onderhou vir die hele klas. Jou huislewe moet stabiel genoeg wees sodat jy jou volle, 100% toewyding van tyd, moeite en energie aan jou opleiding kan maak.

AANSOEKINLIGTING

Volg alle instruksies op die aansoekvorm. Onvolledige aansoeke sal nie aanvaar word nie.

Aansoekers moet DRIE DAE VAN ONDERHOUDE bywoon om vir aanvaarding oorweeg te word.

Die bywoning van die onderhoude waarborg nie aanvaarding tot die klas nie.

ICT mag 'n maksimum van twee nie-Suid-Afrikaanse burgers per klassessie aanvaar.

Aansoekers moet 'n kriminele rekord ondersoek ondergaan. ’n Kriminele rekord sal jou nie outomaties diskwalifiseer om tot ICT toegelaat te word nie

AANSOEK SPERDATUM

Aansoekvorms word nie later as 22 Julie 2022 deur ons aanvaar nie.

 

Aansoeke kan SLEGS per e-pos of pos ingedien word. Instruksies vir indiening is op die aansoekvorm.

 

Jy sal nie later as 1 Augustus ’n telefoonoproep ontvang met jou eerste onderhoudsafspraak nie.

 

Soos hierbo genoem, moet jy enige klein rots of klippie saambring na jou eerste onderhoud.

 

As jy jou aansoek deur 'n internetkafee stuur, moet jy seker maak dat hulle ALLE bladsye en vereiste aanhegsels stuur. 'n Outo-antwoord e-pos van ontvangs sal SLEGS na die e-pos adres gaan wat die aansoek stuur.

Deur hieronder te klik bevestig ek dat ek alles op hierdie bladsy gelees en verstaan ​​het.

Staff2021.jpg